Inger Lise (H) vil at Rennesøy skal fortsette å være en levende bygd

Til høsten går Rennesøy fra å være kommune til å være en kommunedel i Nye Stavanger. Inger Lise Jørgensen (50) er på valglisten til Høyre, og vil bevare det lokale.