- Det må ikke blir slik at enkeltkommuner velger ut hvem som skal være med eller ikke, argumenterte Stjern for interpellasjonen sin i kommunestyret torsdag kveld. Den handlet om hva som skjer nå med det regionale næringslivssamarbeidet etter at Greater Stavanger avvikles.

– Både Randaberg og jærkommunene er en del av samme fylke, sa Stjern og minnet om at samarbeid er viktig enn å gå hver sin vei. Stjern roste ordfører Jarle Bø sitt initiativ til å invitere 10 andre kommuner til nettopp Randaberg 2. oktober for å drøfte samarbeid.

Ordfører Jarle Bø svarte på interpellasjonen med å løfte blikket, mot å sette på dagsorden at det er Rogaland fylkeskommune som må samle kommunene i fylket når det gjelder næringssamarbeid.

– Dette viser at fylkeskommunen må ta et ansvar, sa han og minnet samtidig om at Stavanger, Sola og Sandnes sin rolle som regionmotor, at de må være med uansett hvilke nye samarbeid som nå åpner seg.

– Det er uheldig at det ikke er blitt invitert til et eneste møte for å diskutere veien videre etter at utmeldingene av Greater Stavanger kom inn, avsluttet Jarle Bø.

Kristine Enger (Ap) og Bjørn Kahrs (Høyre) tok også ordet.

– Det er bra at du viste Stavanger, Sola og Sandnes det peket om å invitere andre kommuner til å drøfte næringssamarbeid ved siden av, sa Enger.