Vikings nye sjef (29) halverte lønnen – så rykket klubben ned: – Vi stod med tårer i øynene

Eirik Bjørnø tar over stafettpinnen for «folkelige» Viking. - Vi skal ikke ha noe påtatt folkelighet.