Vil gjøre forsøk med måltidsvenner for hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester

Nærmest med begeistring behandlet politikerne i Utvalg for helse og velferd «Prosjekt Måltidsvenn» tirsdag 11. februar. Blant annet frivilligsentralene skal involveres i dette.