Naturforvalter håndterer viltforvaltning i Stavanger

Dersom en grunneier har store beiteskader av rådyr på sin eiendom i Stavanger kommune, skal det bli løst ved å øke antall fellingsløyver ved ordinær jakt.