Seks møter på ni år

Møtekalenderen til Randaberg kommune forteller hvor mange møter det har vært i ulike utvalg, deriblant Viltnemnda, som har avholdt seks møter på ni år fra 2011 til 2019.