Skjønner lite av kritikken mot Viltnemnda i Randaberg

Ved to anledninger har Jo Arild Tønnesen vært i kontakt med Viltnemnda i forbindelse med rådyr som skadedyr. I begge tilfeller har nemnda respondert nærmest umiddelbart etter at han sendte en skriftlig søknad.