Stiller seg kritiske til Viltnemndas roller - ønsker medlemmer i nemnda som ikke er hobbyjegere

Skjeldal og Hanasand oppfatter at Viltnemnda i Randaberg består av personer som har jakt som hobby, og mener at det ikke er bra. De har en klar oppfatning av at Bjørn Kahrs og Steinar Kolnes har all makt i Viltnemnda.