Randaberg kommune vurderer å innføre parkeringsavgift ved Vistnestunet

I framtida kan det bli aktuelt at besøkende til Vistnestunet må betale for å parkere. Det kan bli en av fremtidige inntektsmuligheter til drift og videreutvikling.