Vegtrafikksentralen melder klokka 17:46 at Mastrafjordtunnelen er midlertidig stengt. Årsaken til stengingen skal være vogntog med stans inne i tunnelløpet.