Klokken 16.37 meldte Vegtrafikksentralen at Byfjordtunnelen ble stengt på grunn av et stanset vogntog og gående i tunnelen.

Noen minutter senere klokken 16.41 ble tunnelen åpnet igjen. Vogntoget kom seg ut for egen maskin, melder Vegtrafikksentralen.