Mange gode krefter samler seg for å realisere volleyballanlegg i Randaberg

I lengre tid har det eksistert planer og ønske om å få til et anlegg for volleyball, med innendørs hall og baner for sandvolleyball. Men en viktig ting mangler: finansiering.